Ur. w Zamościu, pochodził z Przedmieścia Lubelskiego, działacz II Zamojskiego Tow. Pożyczkowo-Oszczędnościowego.