W 1867-1914 dowódcami stacjonujących w Zamościu sztabów dywizji i brygad byli generałowie:
1 Brygada Piechoty
(9 DP) - 1831-35 gen. mjr Piotr Warpachowski;
Rez. Brygada Piechoty (9 DP) - 1852-56 gen. mjr Kleofas Hine;
8 Dywizja Piechoty
- 1865-66 gen. mjr Artur Eggier;
8 Brygada Artylerii
- 1865-67 gen. mjr Mikołaj Sztaden, 1867-75 gen. mjr Iwan Łapcow;
13 Dywizja Kawalerii - 1876-77 gen. mjr Leonel von Raden;
1 Brygada (13 DK) - 1876-77 gen. mjr Aleksander Dame;
2 Brygada (13 DK) - 1876-77 gen. mjr Aleksy Kulgaczew;
1 Dońska Kozacka Dywizja - 1878-84 gen. adiutant Iwan Szamszew, 1884-86 gen. por. Iwan Adrianow (osobne hasło), 1886 gen. mjr Piotr Leonow, 1887-96 gen. por. Iwan Adrianow, 1896-98 gen. mjr Mitrofan Grekow, 1898-1900 gen. por. Dawid Orłow,
1900-1908 gen. por. Hipolit Pozdiejew, 1908-14 gen. por. Aleksander Wierszynin, 1914 gen. por. Agłaj Kuźmin-Karawajew;
1 Brygada (1 DKD) - 1878-85 gen. mjr Mikołaj Janow, 1887-90 gen. mjr Piotr Leonow, 1890-95 gen. mjr Wasyl Turczaninow, 1895-1902 gen. mjr Miokołaj Kalinin, 1902-1905 gen. mjr Mikołaj Iłowajski, 1905-1906 gen. mjr Piotr Grekow, 1906-11 gen. mjr Fiodor Abramow, 1911-14 gen. mjr Iwan Kamiennow, 1914 gen. mjr Nikandr Łaszczylin;
2 Brygada (1 DKD) - 1890-1900 gen. mjr Mikołaj Jagodin, 1912-14 gen. mjr Jefim Kunakow, 1914 gen. mjr Konstanty Poliakow;
2 Brygada (17 DP) - 1901-04 gen. mjr Iwan Arciszewski, 1904-10 gen. mjr Mikołaj Nowosielow.