Organizowane są od 18 III 1979, początkowo w Nowym Rynku, potem przy ul. Sadowej, ul. Peowiaków (1986-92 spółdzielnia "Autozbyt"), od 3 I 1993 na lotnisku w Mokrem (nawet do 250 samochodów - 1996). Od 1991 przez pewien czas przy ul. Peowiaków, pocz. ok. 100 pojazdów. Krótko funkcjonowała też Giełda na terenie bazy MZK (do 1995) i przy ul. Szczebrzeskiej 59 (od 1995).