Ur. w Zwierzyńcu, ukończył gimnazjum filologiczne w Warszawie, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był w Zamościu pomocnikiem adwokata (1892-96), potem w Biłgoraju i Janowie, a w 1899-1917 sekretarzem wydziału hipotecznego przy zamojskim Sądzie Pokoju (przejął funkcję po starszym bracie Konstantym), następnie sędzią pokoju w Krasnymstawie, ławnikiem i w 1919-30 sędzią w Sądzie Okręgowym. W 1922 przewodniczył okręgowej komisji wyborczej. Radny miejski, współzałożyciel Tow. Muzyczno-Dramatycznego (1906) i Tow. Pomocy Niezamożnej Młodzieży (1904). Wzniósł stylową willę przy ul. Orlicz-Dreszera 26. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D). Jego żona Wanda (1868-1953) pochodziła z Frampola, była znaną filantropką, działała w Radzie Opieki, po wojnie mieszkała przy ul. Akademickiej.