Powstała z inicjatywy Bogusława Bodesa i Stanisława Pasiecznego. Pomieszczenia na poddaszu ul. Staszica 27 (180 m2) przydzielone zostały na kilka godzin przed stanem wojennym Oddziałowi ZPAP. Inauguracyjny wernisaż odbył się 27 XI 1982 i wkrótce galerię zamknięto, następnie przekazano powołanej 12 IX 1983 GSW. Kierował nią przez cały czas malarz i grafik S. Pasieczny. Placówka promowała środowisko zamojskie, jako pierwszą zaprezentowano Weronikę Wawryn. Z ok. 100 wystaw (do 1994) jedną trzecią stanowiły prezentacje miejscowych artystów, w tym zbiorowe (m.in. poplenerowe, pokonkursowe i tematyczne). Wystawiali także czołowi polscy artyści, jak Eugeniusz Geno Małkowski (1985), Lech Okołów (1987), Jerzy Narzyński (1987), Tadeusz Siara (1987), Zbigniew Jeżo (1988), Alojzy Balcerzak (1991), Franciszek Maśluszczak (1992), Antoni Chodorowski (1994), Leszek Mądzik (1996). GSW organizowała giełdy prac zamojskich plastyków (od 1984) i konkurs "Dzieło roku", posiadała zbiór ponad 100 obrazów, była miejscem spotkań plastyków zamojskich. 1 IV 2000 w miejsce GSW połączonej z BWA powstało Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska (dyr. 2000-2002 Franciszek Kawa, od 2002 Jerzy Tyburski).


 * W 2000 łącząc obie galerie proponowano dla niej nazwy "Pogranicze",  "Pogranicze kultur", czy prowokującą " Najlepsza Galeria Środkowej Europy", ostatecznie radni uszanowali dotychczasowe nazwy.