Jednym z największych polskich fonotelistów jest zamościanin Wojciech Wiszniowski (od 1973 mieszka w Lubinie), w Zamościu Radosław Koller, Wojciech Dudek (5 tys. ? 2001) i Damian Panasiuk, który wydawał w W-wie kwartalnik "Polskie karty telefoniczne". Do unikatów należy żółta karta chipowa (nie magnetyczna) o małym nakładzie z 1996 testowana w Zamościu przez Lucent Technologies oraz "kamienice ormiańskie" - końcówka serii z wąskim paskiem (do 2001 łącznie 19 tematów zamojskich).