Film w reż. Witolda Orzechowskiego (wg opowiadania J. Gierałtowskiego), zagrali  w nim m.in. W. Wysocki, J. Bończak i S. Łozińska, L. Niemczyk, aktorzy niemieccy, a krajowa premiera odbyła się w Zamościu 1 IX 1980. Akcja filmu rozgrywa się jesienią 1943, m.in. w Zamościu. Tutaj też w 1979 zrealizowano wiele scen, w Rynku Wielkim i ul. Grodzkiej (przyjazd Himmlera), na dworcu kolejowym, w kinie, przed nadszańcem, na Pl. Stefanidesa (targ, restauracja "Zorza").

 * Na pytanie jak się pracowało w Zamościu, W. Orzechowski - Fatalnie. W samym Zamościu to już była kompletna rozpacz. Przyjechaliśmy  w okresie najintensywniejszych prac przy renowacji. Cały Rynek rozkopany. okna kamieniczek bez szyb, ulice poprzecinane wykopami. Musieliśmy dokonywać cudów by choć fragmenty miasta sfotografować jako tako. Czasami musieliśmy uciekać się do efektów specjalnych. Np. jedno ze zdjęć ratusza  zrobiliśmy niemal o zachodzie słońca, tak że widać jego sylwetkę bez rusztowań, którymi pokryty był cały Rynek. Podobny kłopot był ze zdjęciem podjazdu Himmlera pod schody ratusza. Tajemnicą naszą pozostanie to jak je zrobiliśmy na kompletnie rozkopanym Rynku ("Sztandar Ludu" z 6 - 7 IX 1980).