Ur. w Tarnogórze, ukończył seminaria nauczycielskie w Chełmie i Szczebrzeszynie oraz Państwowy Instytut Prac Ręcznych w Warszawie. Od 1932 uczył w szkołach na terenie Zamojszczyzny, żołnierz AK, ps. "As" (komendant placówki w Honiatyczach), w 1945 z II Armią WP brał udział w walkach o Wał Pomorski i zagospodarowaniu ziem wyzwolonych. Od 1949 w Zamościu, uczył w 1951-68 w Liceum Pedagogicznym (zajęcia praktyczne) i Studium Nauczycielskim, do likwidacji tych placówek. Działacz ZBoWiD, Pracowniczych  Ogródków Działkowych (od 1970 przewodniczący zarządu Powiatowego), samorządu mieszkańców. Mieszkał na Podgroblu, odznaczony medalami wojennymi.
Żona Maria pochodziła z poza Zamojszczyzny, była również nauczycielką, ukończyła SN w Białymstoku oraz studia nauczycielskie (pedagogika, następnie matematyka z fizyką). Od 1936 uczyła w szkołach powszechnych (m.in. z mężem tajne nauczanie w Izbicy), od 1950 w Zamościu w szkołach nr 3 i 6, a w 1956-72 w szkole nr 5. Uczyła także w Liceum Korespondencyjnym, w 1951-69 kierowała Międzyszkolnym Zespołem Przedmiotowym dot. matematyki (instruktorka powiatowa). Działaczka związkowa i społeczna, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP. Wraz z mężem pochowana na cmentarzu parafialnym w Zamościu.