Też jako Efraim Fiszl Fischelsohn, Zamościanin, syn rabbiego z Wielobyczy, czynny w 1 poł. XIX w. Zamojski maskil, zaprzyjaźniony m.in. Ettingerem, mieszkał też Lublinie. Był jednym z pierwszych pisarzy żydowskiego oświecenia (Haskali), autorem Theater von Chassidim (tj. Teatr chasydów) pisanej ok. 1840 (druk. 1929) 3-aktowej antychasydzkiej satyry w formie rozwlekłego dialogu między krakowskim kupcem i bełskimi chasydami, z rymowanymi kupletami, czerpiącej z życia i opowiadań chasydzkich.