Pochodził ze Lwowa. Był drem filozofii i medycyny (w Padwie). Wcześniej wykładał w Krakowie, w Zamościu pracował w 1639-40. Był też rajcą Warszawy, lekarzem królewskim i autorem panegiryków. Zm. w Warszawie.