Powstała z końcem 1939 przy ul. Gminnej 39 w dzierżawionych od Paszyca i Sucha budynkach: wytwórnia z filtrownią i rozlewnią, umywalnia butelek, magazyn i kotłownia (na dziedzińcu skład beczek i butelek i postój pojazdów). Produkowano wódki gatunkowe, m.in. "Cherry brandy", 0,25 l, 36°. Produkcja: 1940 - 22.618 l., 1941 - 95.648 l. wódek, przeznaczonych wyłącznie do hurtu. W 1942 - 49 zatrudnionych, potem ok. 20. W 1944 Aleksander Niedźwiedzki otrzymał pełnomocnictwo do kierowania fabryką od jej właściciela Ostera, który ukrywał się w W-wie. W 1944 uruchomiona, ale z braku surowca pracowała tylko kilka dni w miesiącu (2-3 tys. l. miesięcznie), tymczasem na 1 zmianę mogła produkować rocznie 80-100 tys. czystych i 40-50 tys. l. gatunkowych wódek. Na podstawie umowy z 6 XII 1944 pracowała wyłącznie na rzecz PMS w W-wie, który ustalił, że wymienione niżej w tabeli wódki rozprowadzała w kraju wyłącznie fabryczka Ostera. W I kw. 1945 wyprodukowano 7,5 tys. l. Wódek.
Po śmierci Jana (1946) spadkobiercami zostali przebywający w Warszawie - żona Eugenia i syn, czynna była jako FWG Eugeniusza Ostera. Kierownikiem został Henryk Dobielecki (II 1946 - 3 prac. umysłowych i 19 fizycznych). 28 V 1948 wskutek ograniczeń przydziału spirytusu zwolniono 24 osoby. Została upaństwowiona, przejęta przez PMS i po 2 miesiącach zamknięta - majątek zabrano do wytwórni wódek PMS Lublin. Jeszcze w 1952 w pomieszczeniach wytwórni czynna jest Powiatowa Rozlewnia Wódek.

Napoje alkoholowe prod. w fabryce Ostera (1947)

 "Abricotine"  35  520  "Jarzębiak"  40  490
 "Cacao Choix"  35  570  "Ostra"  44  480
 "Cherry Brandy"  36  540  "Pepermint"  35  490
 "Creme de Menthe"  35  440  "Starucha Zamojska"  40  440

(nazwa, % alkoholu i ceny ustalone 22 VII 1947 przez PMS)


 * Wg zachowanej etykiety zastępczej powstawała także Wódka gatunkowa smak pomarańczowy sztuczny wyprodukowana na zlecenie DPMS (400 zł).
 * Celem uruchomienia fabryki potrzebny był spirytus, którego nie ma w Lublinie i Zamościu. Aby nie czekać do kampanii uzyskano zezwolenie na przerób w gorzelni i oczyszczenia na spirytus melasy z Klemensowa (1944)