Ur. w Zamościu. Przebywał w zamojskim getcie, uniknął zagłady - wyprowadził poszukującego jego ojca esesmana na ul. Młyńską i za młynem zabił go młotkiem, później ukrywał go ...Niemiec, uciekał z Bełżca (do Zamościa) i Majdanka, schwytany po raz trzeci, wywieziony do Częstochowy (tam pracował w hucie), przeżył Buchenwald (ocalał z bombardowania) i Terezin.
Po wojnie w Otwocku, w 1951 wrócił do Zamościa, mieszkał przy ul. Lubelskiej, od 1953 ul. Żeromskiego 11, gdzie mieścił się też jego zakład, handlował także złotem i walutą. Należał do ZBoWiD. W 1965 oprowadzał po Zamościu dziennikarzy "Życia Literackiego". Był ostatnim znanym w Zamościu przedwojennym Żydem. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Peowiaków.