Absolwentka PLSP w Zamościu i ASP w Krakowie. Autorka wielu pomników Jana Pawła II, pomnika o. Maksymiliana w Niepokalanowie,