Włoch, reprezentował rzymską szkołę rzeźbiarską. W Polsce od ok. 1630, prowadził rozległą działalność, gł. na terenie Małopolski, m.in. w Krakowie i Lublinie. W 1634-35 pracował na zamówienie Tomasza Zamoyskiego, będąc autorem bogatego, wczesnobarokowego sklepienia kaplicy ordynackiej w Kolegiacie.