Był dr filozofii i praw (w Padwie). Wykładał od 1644 teologię moralną. W 1646 został rektorem, był też prefektem seminarium, proboszczem w Wielączy. Zm. w Lublinie.