Pochodził z Zawichostu. Wykładał od 1714, m.in. retorykę, fizykę, filozofię. Był rektorem (między 1718-1736), także kanonikiem i kustoszem kapituły oraz proboszczem krzeszowskim, później turobińskim. Zm. w Turobinie.