Jedyna w dziejach miasta akcja przesiedleńcza wywołana została wojną krymską z związanym z tym postawieniem twierdzy stan gotowości bojowej. Z 2126 cywilnych mieszkańców od IV do XI przesiedlono 1245 osób (brak odpowiedniego zapasu żywności) do ok. 50 miejscowości (najwięcej do Szczebrzeszyna - 17%, m.in. też 15 do Warszawy), na przedmieścia przeniesiono 276 osób, gł. na Nową Osadę. 85% wysiedlonych stanowili Żydzi. Po 4 latach zakaz cofnięto, wróciło zaledwie 161 osób.