Na przełomie XIX w. szerszy handel wywozowy na pszenicę, mąk, drzewo budowlany, jaja zmonopolizowany był przez Żydów. W latach międzywojennych z Zamościa eksportowano szczecinę (w 1931 odbył się tu krajowy zjazd jej eksporterów), krzesła, tarcicę i mąkę.
W V 1938 lubelska Spółdzielnia Zbytu Produktów Zwierzęcych uruchomiła tu Eksportową Zbiornicę Jaj, wyposażoną w mechaniczną sortownicę przerabiającą do 10 tys. jaj na godzinę.
W 1961 (w tys. zł) najwięcej eksportowały Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie - 58298,0 (17,5 mln jaj, drobiu bitego: 204 t. gęsi, 120 kur, 96 kurcząt, 42 kaczek, 11 indyków, 18 podrobów), Zakłady Mięsne - 41250,0 (450 t. konserw, 300 t. szynki), Fabryka Mebli - 13209,8 (55527 krzeseł i 2798 szaf), OSM - 6744,6 (93 t. masła), Chłodnia - 4154,0 (130 t. wiśni, 66 czarnej jagody, 15 czarnej porzeczki), Spółdz. Ogrodniczo-Pszczelarska - 2099,6 (994 t. pulpy, 506 ogórków kwasz., 364 ogórków konserw., 234 marynaty warzywne), ZZPT - 845,0 (6500 krzeseł). W 1966 eksportowano do 15 krajów, m.in. meble - komplety do ZSRR, krzesła do Anglii i Francji, kanapy na Węgry, też m.in. proszek jajowy, owoce z Chłodni.
W 1967 najwięcej eksportowały kolejno: Zakłady Mięsne, Zakł. Jajczarsko-Drobiarskie i Chłodnia;
1975 (mln zł): Zakłady Mięsne (370), "Cora" (232), ZFM (102), "Gracja" (30), ZJD (26), WSOP (15,5), OSM (4), "Wzór" (3);
1978 (mln zł): "Delia" (676), Zakłady Mięsne (651), WSOP (280), ZFM (269), WZSR (107), "Gracja" (30), "Spomasz" (7,2) i "Wzór" (6,3);
1988 (mld zł); Zakłady Mięsne (4,2), ZFM (2,5), "Delia" (1,2);
1999 (mln zł): "Delia" (265), ZFM (20) i Chłodnia (7).


 * Obrót  handlowy w 1937 ramach wewnętrznego eksportu i importu wywożono z Zamościa: pszenica (Kraków, Lwów, Warszawa, Lublin) 2673 t, żyto (j.w.) 2728 t, jęczmień (W-wa, Gdynia) 1994 t, mąka (W-wa, Poznań, Lwów) 9290 t, otręby (W-wa, Poznań, Lublin, Gdynia) 8543 t, ziemniaki (Kraków) 710 t, mięso (W-wa) 6,4 t, bydło (W-wa) 74 szt., trzoda (W-wa, Katowice) 9624 szt., drób (W-wa) 31 tys. szt., tłuszcze roślinne (Kołomyja, Lwów), masło (W-wa) 94,5 t, piwo (Wołyń) 21 t;
przywieziono natomiast m.in. zboża, tylko do przemiału (W-wa) 435 t, węgiel 23.472 t, drzewo (powiat i okręg wołyński) 4.730 t, oliwa jadalna (Lublin) 37 t, mydło (Lublin, W-wa) 140 t.