Ur. w Krystynopolu, wg niektórych w odległym o 60 km Zamościu, Gdy miał 5 lat znał już cały "Pięcioksiąg". Po 9 latach nieudanego małżeństwa (ożeniony w wieku 8 lat). Powtórnie ożeniony w 1815 w Zamościu znalazł tu klimat do pracy naukowej, zetknął się ruchem Haskali. W 1819 przetłumaczył na hebrajski Elementy Euklidesa (nie miał środków na wydanie), napisał poemat Hakrow o grze w szachy i utwór epicki Arba itoth haszana (cztery pory roku), z elementami matematyki (np. jednakowe sumy liter w wierszu), tłumaczył Schillera. Znalazł błąd w dziele jednego z matematyków francuskich. Był czołowym przedstawicielem postępowego grona zamojskich Żydów. Wiódł życie w niedostatku (7 dzieci), jeździł po miasteczkach pracując jako prywatny nauczyciel. Od 1835 w Odessie, tam los się odwrócił, zdobył pracę, zaczął wydawać (Lipsk, Londyn), później był inspektorem szkoły rabinów w Żytomierzu. Zm. w Kijowie.