Ur. w Biłgoraju, ukończył AM w Szczecinie (1964), posiadał II st. specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej. Od 1973 w zamojskim szpitalu, był z-cą ordynatora, od 1997 ordynatorem oddziału wewnętrznego z onkologią w szpitalu Jana Pawła II. Działacz PTL, od 1974 przewodniczący koła terenowego, w 1977-86 przewodniczący oddziału wojewódzkiego (ponownie od 1990 i 1995), czł. stałej komisji PTL do współpracy z Międzynarod. Ruchem Lekarzy dla Zapobieżenia Wojnie Nuklearnej. Oddziałowi, w którym pracował nadano jego imię. W 1989 został czł. Fundacji Szpitala im. Jana Pawła II. Pochowany w Komarowie.