Kanclerz, oprócz wyższych urzędników dworskich zapewniających funkcjonowanie rezydencji pałacowej, miasta i jego budowę (Początki Zamościa), gościł w niej, czasami dłuższy czas, wiele osób zasiadających z nim do stołu. Byli to ludzie związani z działalnością publiczną i mecenasowską hetmana. Do tego kręgu należeli sekretarze Piotr Ciekliński i Jan Piskorzewski - powiernik również w prywatnych sprawach. W ścisłym gronie najbardziej zaufanych znajdowali się też wybitni "ludzie pióra" i humaniści: Szymon Szymonowic, Dawid Hilchen  głośny prawnik, pisarz i polityk oraz Reinhold Heidenstein, wybitny historyk, biograf hetmana. Do najbliższych współpracowników należeli krewni hetmana: Jan Szczęsny Herburt, humanista - erudyta, sekretarz królewski i Stanisław Żółkiewski późniejszy wielki wódz, Jerzy Farensbach, dowódca wojsk hetmańskich, a także Stanisław Bartolan - poeta łaciński, uczestnik wyprawy mołdawskiej (jako dowódca pułku) i oczywiście podkanclerzy Piotr Tylicki, ponadto lekarz Rudger Lewel (Niderlandczyk), ks. Walenty Baranowski. Na dworze gościli często literaci humaniści, jak P. Kochanowski, s. Grochowski, E. Otwinowski, A. Czahrowski, P. Szczerbic, sztycharze - rytownicy: P. Francis i J. B. de Cavalieri (Włosi) oraz Stanisław Pachołowiecki, malarze.