Ur. w Zamościu, najmłodszy s. Józefa rolnika z Janowic. W 1916-18 w POW, ps. "Wołodyjowski", wtedy w Kieleckiem, następnie do WP, m.in. we Lwowie.  Od 1926 w Zamościu, urzędnikiem w RKU. Organizował Batalion Zaolziański, Mieszkał przy ul. Peowiaków. W 1940 aresztowany, przebył Zamek, Oranienburg, Dachau, Oświęcim, gdzie zmarł. Ma cegiełkę na Rotundzie, odznaczony Krzyżem POW i Krzyżem Niepodległości. Syn Jerzy Dziuba był fotografem.