Ur. w Lublinie, ukończył tam AM (1988), w 2003 obronił doktorat, praktykował w szpitalach amerykańskich, z Lublina przybył w 1998 do Szpitala Jana Pawła II, od 2007 ordynator oddział chirurgii naczyniowej. Autor artykułów specjalistycznych i z zakresu historii medycyny, m.in. o związanym z Zamościem R. Węgłowskim (osobne hasło) i w "Archiwariuszu Zamojskim". Kolekcjoner monet rzymskich (strona internetowa, wystawy), dawnych książek medycznych. Ob. mieszka w Kalinówce.