Ur. w Klementowicach, w czasie I wojny znalazła się w Rosji, studiowała w Wilnie (mgr filozofii), od 1920 w Zamościu, uczyła w gimnazjum, w 1944-71 w szkołach ekonomicznych (geografia, historia). Zm. w Warszawie.