Brat Stanisława (osobne hasło). Do Zamościa przybył w 1737, wykładając kolejno logikę, fizykę, historię i teologię. Był dziekanem wydziału teologii i 2-krotnie rektorem, ponadto kanonikiem zamojskim i krasnostawskim oraz plebanem starozamojskim.