Ur. w Hrubieszowie, ukończył Politechnikę Warszawską. Od 1975 mieszka w Zamościu, pracował m.in. w Urzędzie Wojew., w WUSP, był szefem spółdzielni i przedsiębiorstwa budowlanego, od 1990 uczył w Zespole Szkół Budowlanych. Debiutował jako twórca w 1986, wydał tomiki poezji: Stan skupienia (1990), Wieczorne przymierza (1994), Kamyki z jasnych gór (2012), publikował w 8 zamojskich antologiach. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.


* Grodzisko
     Wchłaniam pył historii
     co mnie niesie na trójkąta trakt
     bramy Lwowskiej, Szczebrzeskiej.
     Stapiam wzrok z pustką
     fosy i fortecznych szczelin.
     Spoiną ożywionych myśli
     łącze nowe ze starym
     w mur obronny.