Ur. w Szarbkowie k. Pińczowa, w rodzinie ziemiańskiej, uczył się w Pińczowie i Kielcach, studia artystyczne odbył na Akademii w Pradze podczas I wojny światowej. Później działał w Krakowie i Warszawie, sporadycznie uczestnicząc w wystawach. Był "niespokojnym duchem", przez pewien czas uczył w szkole kadetów Rawiczu, Bywał w Zamościu, namalował widok ratusza (pocztówka, wyd. St. Piotr, 1938), zapewne z jego późniejszym miejscem zamieszkania wiążą się liczne obrazy o tematyce góralskiej (huculskiej). W czasie okupacji przebywał w Kielcach, Staszowie i prawdopodobnie Zamościu, być może się tu ukrywając. Działał w AK, zajmował się tajnym nauczaniem, znał biegle niemiecki. Później mieszkał krótko w Zamościu, być może pracował na poczcie. Po wojnie zamieszkał w Słupsku.
Tworzył głównie pastele i akwarele, był mistrzem portretu. Uczestniczył w zbiorowych wystawach w Zachęcie (1922) i pierwszej powojennej w Kielcach (1945). W Muzeum Zamojskim w l. 80. znalazły się jego 4 portrety (m.in. pastele Portret pani S. i Portret harcerza Jerzego Rojka), ponadto szereg w zbiorach prywatnych zamościan, Jego prace pojawiają się w domach aukcyjnych. Pianista amator. Zm. w Słupsku. Po wojnie wiele jego obrazów zgromadził kolekcjoner ze Starachowic.


 * We wspomnieniach rodziny - wysoki, dystyngowany, ciemny blondyn, o piwnych oczach, nosił dłuższe włosy, najczęściej w tabaczkowej marynarce, jaśniejszych spodniach, nosił muszkę, posiadał talenty towarzyskie, birbant, dzień zaczynał od pory obiadowej.
 * Jego obrazy błędnie przypisywane są Adamowi Dobrowolskiego (ur. 1884, znana tylko data przyjęcia do ASP, brak innych informacji). Identyfikowane są charakterystyczną sygnaturą (lit.AD), znaną z potwierdzanych w inny sposób obrazów Aleksandra Dobrowolskiego.