Wł. Joris van der Does, syn Jana (Johanna) historyka, filologa i dyplomaty, z którym kontakty naukowe  i dyplomatyczne utrzymywał Jan  Zamoyski. Obaj związani z Lejdą. W drodze do Konstantynopola gościł u Szymonowicza we Lwowie, wracając w 1598 zatrzymał się na 4 dni w Zamościu na dworze kanclerza. W pamiętnikach i listach do ojca pozostawił niezwykłą charakterystykę założyciela miasta, przyrównanego do Konstantyna Wielkiego, jak i cytowany od stuleci piękny opis miasta. Korespondencję naukową  prowadził obok Szymonowica, także z J. Cieklińskim. Na dwór hetmański  by kształcił się w sztuce wojennej, wysłany był jego młodszy brat Teodor - mając 21 lat u boku Zamoyskiego brał udział w kampanii inflanckiej.