Powstała w 1922 przy ul. Staszica (wówczas Franciszkańska) jako Zakład Graficzny Ryszarda Ostrowskiego, Edmunda Nahajskiego i Spółki, wykonujący wszelkie roboty wchodzące w zakres sztuki drukarskiej. W 1924 oficjalnie była to Drukarnia Artystyczna R. Ostrowskiego i Spółki - Druki artystyczne, wielobarwne etykiety, druki handlowe, widokówki artystyczne Zamościa. Drukarzem był Ostrowski - działacz PPS, wiceburmistrz, członek KMK, dłuższy czas pracujący w Anglii jako zecer. Zakład drukował m.in. pocztówki (1923-25) i bibliofilskie Kwadraty S. Młodożeńca (1925), wg ogłoszenia nagrodzony dyplomem uznania na wystawie sztuki i pamiątek w Zamościu.