Wzniesiony w 1919 przez Badzianów młynarzy przemysłowców, dom murowany z poddaszem, o oryginalnej architekturze. W siedmioosiowej fasadzie posiada wgłębny 3-arkadowy portyk z kolumnami i archiwoltami, nad nim loggia z przeźroczową balustradą. Wystrój budynku dopełniają zamknięte półkoliście wejścia i okna, pilastry, gzymsy. Przed wejściem rosły 4 lipy. Po ostatniej modernizacji sporo stracił z dawnego uroku.