Ur. w Zamościu, ukończył zamojskie PLSP (1970) i warszawską ASP (malarstwo, wzornictwo przemysłowe). Mieszka w Warszawie. Wystawiał w Zamościu w 1978 (GKO), 1988 (GSW), 2008 i 2015 (BWA), 2011 (galeria Ratusz). W czasach szkolnych kolarz.