Ur. w Chomęciskach Małych. Ukończył I LO w Zamościu (1968) i AM w Lublinie (1974), posiadał II stopień otolaryngologii. Pracował najpierw w Hrubieszowie, od 1976 w zamojskim szpitalu (ordynator oddziału laryngologii), od 1998 w Szpitalu Jana Pawła II, w 2001-2007 wicedyrektorem. Był radnym miejskim (2 kadencje), także od 1990 czł. Zarządu Miasta. W 1993 został senatorem RP, doradcą Marszałka ds. ubezpieczeń społ. i zdrowia, był wiceprzewodniczącym Grupy Międzyparlamentarnej Polska - Francja (również czł. grupy polsko-szwedzkiej) oraz z-cą przewodniczącego komisji polityki społ. i zdrowia.