Zamojski Rynek Wielki oprócz regularnego układu przestrzennego, z zachowaną całkowicie zabudową podcieniowymi, a w przeszłości także attykowymi kamienicami swój niezwykły urok zyskał także dzięki dekoracjom fasad. Zasadniczo wczesnobarokowe, pochodzą z XVII w. i zachowały się głównie w pierzei ormiańskiej. Inne, jeśli istniały, to prawdopodobnie jednak skromniejsze. Są to dekoracje rzeźbiarskie, chociaż nie wykluczone, że mogły też istnieć - mniej trwałe - i malarskie zdobienia fasad (sporadycznie przetrwały we wnętrzach).
Składają się na nie:
- fryzy nad podcieniami,
- całopostaciowe rzeźby - Archanioł Gabriel (Ormiańska 26), Madonna z Dzieciątkiem depcząca smoka (Ormiańska 22), św. Kazimierz (Rynek Wielki 8),
- pełnoplastyczne popiersia Minerwy i Herkulesa (Rynek Wielki 5),
lwy i lwie głowy (Ormiańska 26), smoki (Ormiańska 22 i 26), małpy (Rynek Wielki 7),
- sceny  religijne – Chrzest Chrystusa, Ukrzyżowanie, Madonna na półksiężycu, św. Jan Ewangelista, św. Tomasz Ap. (wszystkie Ormiańska 30),
- kartusze – Herb Zamościa, herby Koniecpolskiego, inicjały Jana Wilczka (Ormiańska 30), gmerki S. Sachwelowicza (Ormiańska 22),
 - panoplia (Rynek Wielki 5),
- hermy,
- uskrzydlone główki,
- wicie i ornamenty roślinne (kwiatowe, orientalne, z pękami owoców),
- rozety.