Ur. w Bodzentynie, z pochodzenia szlachcic, kształcił się w  szkole departamentowej w Lublinie, po egzaminach w 1822 otrzymał patent geometry, a w 1824 został budowniczym II st. Pracował od 1817 w Komisji Wojewódzkiej w Lublinie, w 1819-20 podinżynier, w 1821-63  budowniczym w obwodzie, następnie powiecie zamojskim (urzędował w Janowie), a w 1833-41 dodatkowo inżynier obwodu. Sporządził plan Przedmieścia Lwowskiego (1823), proj. przebudowy Domu Rządowego nr 11 na szpital wenerycznych (1834),  szopę na narzędzia ogniowe (1836), dobudował kolegiacie sygnaturkę (1857-58).  Poza Zamościem wykonał planów pomiarowe Hrubieszowa, Tomaszowa i Biłgoraja, projektów architektoniczne m.in. drewnianych podcieni w Szczebrzeszynie, przebudowy klasztoru w Hrubieszowie.