Ur. w Młodowie, ukończył prawo (UJ), od 1921 pracował w szkołach, m.in. nauczyciel w szkole zawodowej, od 1928 w administracji państwowej, wicestarostą iłżeckim, w 1932 przybył z Tmaszowa, a rok później został wicestarostą zamojskim. Do 1936 był prezesem zamojskiego Oddziału Związku Strzeleckiego. Tuż przed wojną został wicestarostą w Przemyślu, potem w Wierzbniku. W czasie okupacji inspektorem samorządu gminnego w Zamościu, jako straty wojenne zgłosił 3 dywany perskie. Po II wojnie był sekretarzem PRN w Zamościu. W 1934 został współtwórcą i pierwszym prezesem klubu "Hetman", w 1944 działacz "Sparty".