Ur. w Macejowicach, święcenia  w 1900, posługę pełnił na Kresach, od 1920 w diecezji lubelskiej (Mircze, Buśno), przybył w 1935 z Brzuchowic jako emeryt, mieszkał przy ul. Okrzei. Zm. w 46 r. kapłaństwa. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (E).