Pochodził z Turobina, s. Moszka. Jako jedyny mógł sprzedawać do różnych miast guberni. W l. 40. sprowadzał m.in. hurtowo z komór celnych, wielkie ilości cukru, kawę, francuskie i węgierskie wina, arak. W 1856 jako właściciel handlu win i korzeni dostarczał na pogrzeb ordynata herbatę i cytryny, a goście nocowali w jego oberży. Był również przedsiębiorcą budowlanym (budowa poczty 1835).