Ur. w Plocku, ukończyła gimnazjum w Łodzi, w 1905-1906 nauczycielka prywatna w Zamościu, będąc tutaj czł. SDKPiL, kierowała sekretariatem Zarządu Miejskiego, aresztowana. Po ślubie z mężem w USA, w 1917 w Piotrogrodzie, pełniła funkcje partyjne m.in. w Symferopolu (sekretarz komitetu miejskiego bolszewików), później sekretarzem komitetu gubernialnym (gub. taurydzka), w 1939-41 w stalinowskich obozach. Po wojnie pracowała w ambasadzie, wróciła do Polski, zm. w Warszawie.