Ur. w Janowie Mławskim. Na scenie Teatru Wielkiego wystąpiła w 1921 już jako uczennica warszawskiego konserwatorium. W 1923-33 była w Teatrze Warszawskim odtwórczynią (pod panieńskim nazwiskiem Skonieczna) wielu słynnych ról operowych - alt i mezzosopran, m.in. w Rigoletcie (Magdalena), Królu Rogerze (Diakonisa), Strasznym dworze (Jadwiga). Latem 1925 śpiewała z operą warszawską w Krakowie. Od 1935 występowała w lżejszym repertuarze - rewii warszawskiego Teatru Hollywood. W czasie okupacji zamieszkała w Zamościu. Od VII 1945 prowadziła w Zamościu teatr "Młodość", a w 1945-46 była dyrektorem popularnego wówczas w mieście Teatru Ziemi Zamojskiej, także grając w niektórych spektaklach, czł. zarządu Tow. Miłośników Sztuki. W 1926 poślubiła w Grudziądzu zamojskiego lekarza Józefa Czernickiego (osobne hasło), od następnego roku była formalnie mieszkanką Zamościa.