Pragę zwiedził Tomasz Zamoyski, był w Czechach też na kuracji. W Pradze też przebywał Tomasz Antoni. Czechem był ks. Bisch - przez 47 lat wikary kolegiacki. W 1882 dyrygentem ork. wojskowej został Czech Wacław Wodiczko, dziadek słynnego polskiego dyrygenta. Przez 3 lata w praskim konserwatorium w klasie skrzypiec O. Sevcika, studiował Stanisław Namysłowski, uzyskując dyplom wirtuoza. Dyrygował m.in. koncertami filharmonii czeskiej (1906), lecz nie skorzystał z propozycji objęcia funkcji stałego jej dyrygenta.
W Zamościu 6 VII 1930 grono miłośników sportu motorowego podejmowano gościnnie sportsmenkę Krejzową (rajd motocyklowy po Europie - w "Centralce" był czeski hymn i piosenki ludowe). Dzielna, pełna wdzięku kobieta przejechała z odwagą i wytrzymałością z Pragi, przez Austrię, Jugosławię, Rumunię do Polski (przeszło 7 tys. km), pękł łańcuch, a z opresji wyratował ją zamościanin Grodzicki.
Przed wojną przy ul. Kilińskiego mieszkał Czech szewc Padrtko zw. "Podrepką" (miał 3 córki - nieprzeciętnej urody Franiczka która wyszła za hrabiego, Marysia i Zosia). W 1940 przymusowo zamieszkał Josef Volák (1889) i pozostał tu krawiec męski (Długa 29). Na krótko kilku Czechów znalazło się tu również po wojnie, m.in. Stefania Kucerova i Zofia Efferbengerova (ul. Lwowska 78) - obie wróciły w 1946 do Czech. W 1961 z Czech do ZOO trafił lampart i kajman. W 1976, 1978, 1983 i 1988 organizowano Panoramy Kultury CSRS (zespoły muzyczne - kameralny, kapela, country). Absolwentem zamojskiego liceum jest prof. Mieczysław Basaj współautor słownika polsko-czeskiego i czesko-polskiego.