Ur. w Zamościu, s. Jana Cieślaka, lekarza. Ukończył I LO (1967), studiował na KUL (mgr historii) i Uniwersytecie w Poznaniu (nieukończona romanistyka), gdzie przez 6 lat kierował Centralnym Klubem Studentów. Od 1979 pracował  w szczecińskich szkołach zawodowych, w szkole baletowej w Poznaniu, był też rewidentem w poznańskiej Elektrociepłowni. W 1992-2010 pracował w zamojskim ZUS, po czym opuścił Zamość i do emerytury zatrudniony w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Autor biografii polskich dyrygentów (Wodiczkowie, Satanowski). Bywalec „starej” „Ratuszowej”. Meloman, miłośnik kotów. Mieszka w Poznaniu.