Znany też jako Cereles, W jego domu w l. 20-tych XIX w. spotykało się środowisko oświeconych Żydów Maskilów, prowadząc rodzaj klubu dyskusyjno-literackiego.