Wykładał w ostatnich latach istnienia Akademii Zamojskiej, na katedrach ortografii i poezji, uczył też niemieckiego. W rozprawie z 1780 o teorii Kopernikańskiej napisał: jako hipoteza z dziwna łatwością niebieskie fenomena tłumaczy, fizyce nie jest sprzeczny i broniony być może.