Byli rzemieślnikami występującymi w mieście od najdawniejszych lat trudniąc się pracami użytkowymi, nierzadko o walorach artystycznych. Na przełomie XIX/XX w. znanym blacharzem był Nusym Brondwajn (1865-1923). W 1919 powstał zakład Józefa Greszty Kazimierza Sawińskiego (mieszkał w Warszawie). Najbardziej znaną firmę blacharską prowadził przed wojną Ludwik Kwiatek (ul. Odrodzenia 22), a także Antoni (zm. 1977),  Jan i Władysław Gresztowie (od 1940, Nowe Miasto), oraz Andrzej Półchleba, od 1940 (ul. Solna), który w 1944 stanął na czele cechu. Przez ok. pół wieku pracował Tadeusz Kędra (Pl. Stefanidesa) - mając 77 lat dokonał karkołomnej wymiany ratuszowej chorągiewki.


 * Na przedwojennych pocztówkach Towarzystwa Opieki nad Zabytkami we Lwowie zachowały się mosiężne tarczki odblaskowe z zamojskich wnętrz.