Początkowo bakałarz sztuk wyzwolonych i filozofii. Przybył 1773 z Krakowa, w Zamościu został dr filozofii (1776). Wykładał kolejno na 7-ciu katedrach, najpierw ortografii, potem kolejno analogii, poezji, elokwencji, logiki, fizyki, ostatnio w 1781 filozofii, którą wobec spodziewanej likwidacji Akademii. Był też kwestorem Akademii i dziekanem.