Ur. w Zamościu, tu ukończył Gimnazjum, po studiach na UJ pracował w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, później sędzia w Ołyce i Chełmie, po wojnie w Gdańsku, kierował biurem prawnym Stoczni Gdańskiej. W 1952-55 represjonowany, później w znowu w Gdańsku, od 1959 adwokatem w Sztumie.


 * Ojciec uzdolniony muzycznie, dzięki osobistym staraniom i poparciu Paderewskiego ukończył konserwatorium i całe życie poświęcił muzyce.