Ur. w Budach (Tomaszowskie), syn Piotra Bellerta. w 1937 rozpoczął naukę w zamojskim liceum (przerwaną wybuchem wojny). Został profesorem Politechniki Warszawskiej. Prowadził badania naukowe nad elektrotechniką teoretyczną, elektromagnetyzmem, kosmologią, budową maszyn cyfrowych. Twórca algebry liczb strukturalnych i teorii zjawiska przesunięcia widma fal z innych galaktyk, współpracował z NASA.