Christian Bergmann (2 p. XVIII w.) był autorem rokokowego zegara szafkowego sygnowanego "Ch. Bergman Zamosc" (Muzeum w Krakowie), Haskiel (1762-1837) konserwatorem zegara ratuszowego, był także kupcem (handlował w dużych ilościach winem) mieszkał domu (nie istnieje) naprzeciw hotelu "Renesans".


 * W 1820 reperacje i modernizację zegara ratuszowego przeprowadził biegły w sztuce starozakonny Haskiel Bergman.