Był cudzoziemcem (właściwie Jan Andrzej). W Zamościu osiadł ok. 1740 i tu się ożenił. Od 1753 pełnił funkcję prefekta artylerii zamojskiej. Posiadał z pewnością wykształcenie z zakresu architektury i wraz z J. De Kawe, często wspólnie projektowali i nadzorowali prace na rzecz ordynacji. W dokumentach wystąpił też  jako oficjalista fortalicji zamojskich czyli porucznik. Jego osobę łączy się z późnobarokowymi obiektami o charakterystycznych wysokich łamanych dachach. Samodzielnie prowadził przebudowę gmachu Akademii. Prawdopodobnie był głównym autorem projektu pałacu w Klemensowie. Być może też pomagał De Kawemu przy przebudowie zamojskiego pałacu. Jeden z nich był budowniczym odwachu przed ratuszem. Razem zajmowali się również konserwacją fos i bastionów. Zginął wskutek wypadku artyleryjskiego. Spoczął w podziemiach kościoła klarysek.