Parterowy dom (ul. Peowiaków 5), z gankiem, o klasycystycznym wystroju (kolumny, obramienia, okien naroża), wzniesiony w 1901 jako tzw. koszarka drogowa (nadzór nad drogą rządową). Od 1922 w użytkowaniu klinkierni, potem 1952-76 instytucje związane z drogownictwem (Powiat. Zarząd Drogowy, Rejon Eksploatacji Dróg Publ., Powiat. Zarząd Dróg Lokalnych). W 1934-51 (z przerwą po usunięciu przez Niemców w 1943, zamieszkał tam volsdeutsch z Jugosławii) mieszkał tu Stefan Miler, oficjalnie podając adres "Willa Belweder" (napis we fryzie pod tympanonem ...Belwederek). Przed fasadą po stronie zach. stało popiersie Józefa Piłsudskiego (prawdopodobnie zakopane w pobliżu) i niewielka fontanna. Niemcy urządzili w nim radiostację.
Po wojnie wraz ze stacją meteorologiczną PIHM (do 1949). W 1976-94 była tu siedziba Wojew. Kolumny Transportu Sanitarnego, od 1994 m.in. kurs nauki jazdy, rentgen, firma pogrzebowa. Od 2009 opuszczony, w złym stanie technicznym. Po gruntownym remoncie w 2015 mieści "Dom Pogrzebowy".